Zocoi Vietnamese /ʒoʊ kɔɪ/: (informal) Let's watch/read together

Ngôi sao cô đơn

Có một vì sao lạc
Cô đơn giữa lưng trời
Thả rơi dòng ký ức
Lạc lõng vòng tay vơi

Có một vì sao lạc
Cô đơn giữa chữ tình
Buông lơi kỷ niệm cũ
Thoáng nghe lòng vô minh

Có một vì sao lạc
Cô đơn giữa vô thường
Nửa khuya buồn trăn trở
Ngậm ngùi một chữ THƯƠNG

Có một vì sao lạc
Cô đơn lạc cõi hồn
Tên tuổi không ai gọi
Lặng buồn nỗi vô ngôn

Có một vì sao lạc
Cô đơn không bến bờ
Mãi tìm điều - không - thể
Suốt đời nhận chơ vơ

Có một vì sao lạc
Cô đơn vạn nỗi buồn
Kiếm tìm trong ý nghĩ
Muôn điều ngọt ngào hơn

Có một vì sao lạc
Một vì sao cô đơn
…..

Tử Nhi